Translate

Wednesday, April 28, 2010

විෙව්කය ගත කරන්න........

විෙව්කයෙන් ගතකරන කාලය නිර්මාණාත්මක දෙයක් කිරිමට ගත කිරිම මගෙ පුරුද්දක්.ඒහෙම නිම කල විසිතුරු ෙද්වල් ගෙදර සාලය සරසන්න යොදාගත්ත. ගෙදරට අමුත්තෙක් පැමිණි විටදි ෙම් දිහා බලල ඒවා අගය කිරිම තුලින් මමලැබුෙව සතුටක්.
        චිත්‍රයක් අදින වට වඩා අැද අැති චිත්‍රයක් නුලින් ගෙත්තම් කිරිම මම වඩාත් අාස කරන දෙයක් .
  ෙම්  කැලැන්ඩරයක තිබු පින්තුරයක් .ෙමහි සම්පුර්ණ නිමාව නුල් වලින් මැෂින් ඒම්ෙබ්‍රයිඩර් ක්‍රමයට.ෙම් වගෙ නිර්මාණයක් කරන්න නම් ඒකපාරටම බැහ. හොද පුහුණුවක්  මෙන්ම ඉවසිමක් තිබෙන්නට  ඔන.ගොඩක් දෙනෙක් ෙම්වගේ දෙවල් කරන්න කම්මලි වෙනව. කාලය ගතවෙන නිසා . රිබන් වලින් කරන නිර්මාණත් හරිම ලස්සනක් තියෙනව.                   

Wednesday, April 14, 2010

සිනහව ලස්සනයි....ඒත්

සිනහව කොතරම් වටිනවද? මම මෙහෙම කිවෙ සිනහව ඒතරම් වටින නිසායි. තමන් ඉදිරියට මුණ ගැසෙන පුද්ගලයකු සිනහ නොවි ගියවිට අපි සිතන්නෙ ඒම පුද්ගලයා අමනාපයෙන් සිටින බවයි .සිනහව හැගිම් ප්‍රකාශ කිරිමක් .සතුට  විහිළුතහළු අතරට සිනහව අැතිවෙන්නෙ නිරායාසයෙන්.නිතරම සිනහව ශරීරයටද හිතකර දෙයක්.
                සිනහව මෙයාකාරයෙන් පැවතුනත් සිනහවිය යුතතැන නොවිය යුතුතැන තෝරා ෙබ්රා ගත යුතුයි .කොතරම් වටිනා දෙයක් වුවත් තැනට උචිත නැතිනම් ඒහි වටිනාකමක් නැහ.යුක්තිය පසිදලන ස්ථානයකදි සිනහව අැති වුවොත් දඩුවම් ලැබිය හැකියි.
        පසුගිය දිනෙක අපට විශේෂ රාජකාරි අවස්ථාවකට වාර්තා කරන්න යන්න සිදුවුනා.විවිධ රාජ්‍ය අායතන කිහිපයක නිලධාරින්ගෙ ෙස්වා වර්තාවන් කිරිම සිදුවුනා.අරක්ෂක අංශයෙ නියුතු නිලධාරි මහතෙක්ද ඒඅවස්ථාවට, ෙස්වා ස්ථානයට පැමිණ  රාජකාරිය වාර්තා කරමින් සිටින විට තවත් නිලධාරනියන් දෙදෙනෙක් හඩ නගා සිනාසුනා. මෙම නිලධාරි මහතා ස්ථුල ශරීරයක් අැත්ෙතක් .ෙම් මහත්මියන්ගෙ සිනහව ඔහුට සම්ච්චලයක් ෙලස දැනුන .
                     'අැයි මමඔයාලට  සිනහ වෙන්න  දෙයක් කිවාද?
                    ඒම නිලධාරි මහතා අැසුෙව සිනහව විද දරාගෙන යෑමට නොහාකි නිසා කියලයි මට හිතුනෙ.
                මහත්මියන්ද සෙමින් කිවෙ 'අපි ඒයාට සිනහ වුනෙ නැහැෙන 'කියායි.  නමුත් සිදුවු වරද නැවත හරිගස්සන්නට නොහැකියි.තමන් නිවරැදි වුවත් තැනට උචිත ෙනාවන හැගිම් ප්‍රකාශය නිසා  වරදක් කිරිම භාර ගැනිමට සිදුව්නා කියලයි මම අදහස් කලෙ.
       ඒනිසා කොතරම් වටිනා දෙයක් වුනත් සුදුසු ස්ථානය ෙතා්රාගත් යුතුයි . විෙශ්ෂයෙන් සිනහව කෙනෙක් පියමැන යන විට නොකල යුතුයි. යන පුද්ගලයාට ලැබෙන්ෙන සරදමක් . අප ජිවත්වන විටදි මෙවැනි දේ ගැනද අවබෝධයෙන් සිටිය යුතු බවයි මගේ හැගිම . ඔබ සිතන්නෙ  ?.................... කෙෙස්ද?

සුභ අළුත් අවුරුද්දක් ෙව්වා!

අපි පුංචි කාලයෙ අවුරුදු ඒන කම් ෙනාවිසිල්ලෙන් බලාන ඉන්නව .අලුත් අැදුම් පැලදුම් ලැබෙනව රසකැවිලි ලැබෙනවනෙ. ඒත් දැන් ........ අවුරුදු උදාවෙන විට අතමිට ගැන හිතන්නත් වෙනව. ඒදා තිබු සතුට අද හීනවෙලා වගෙ.
           කොහොම වුනත් සිංහල අළුත් අවුරුද්දක් ලැබුව. වෙනදට වඩා සිතේ සතුටකින්  අවුරුද්ද පිළිගත්ත. ගමනක් යන්න වුනත් සිතට බයකි දැනුනෙ නැහ. වසර ගනනාවක් තිසිසෙ අවුඒුදු සැමරැවත් නියම ෙලස ෙම් අවුරුදුද ච්ත්තප්‍රීතියකින් ගත කලා.ඒ නිසා මෙවර අවුරුදු ජයයි කිවොත් නිවරැදියි.
                 ඉතින් යාළුවනෙ ඔයාලටත් මෙවර අවුරුදු ජය අැතිනෙ. කදමලු බැද ගෙන නෑගම් යන්න අැතිනෙ.අවුරුද සංෙක්තවත් කරන කැවිලි පෙවිලි සැම නිවසකම හැෙදන්න අැති.ලැබුවාවු අලුත් අවුරුද්ද වාසනාවන්ත ෙව්වායි පතමි.